Privacy- en beveiligingsbeleid

We zullen nooit gevoelige informatie over u verzamelen zonder uw uitdrukkelijke toestemming. 

Alle informatie die we over u verzamelen, wordt elektronisch opgeslagen in onze database. Het kan ook worden afgedrukt en opgeslagen in ons bestandssysteem. 

We zullen uw persoonlijke gegevens vertrouwelijk houden, behalve voor als wij gedwongen zijn deze bij wet bekend te maken (bijvoorbeeld wanneer het om fraude of andere misdrijven gaat) of om te voldoen aan een instructie van een regelgevende instantie van een bevoegd rechtsgebied.

Van tijd tot tijd kunnen wij een beroep doen op onze handhaving van bepaalde professionele normen zoals vastgesteld door bevoegde autoriteiten en/of om onze auditors tevreden te stellen en/of te voldoen aan voorschriften met betrekking tot het witwassen van geld of andere wettelijke vereisten. 

Als u niet instemt met het verwerken van uw gegevens voor dit doel, alleen als een uitzondering op onze geheimhoudingsplicht, kunt u ons dit laten weten door een e-mail te sturen naar info@elitegroup-uk.com.

Als u van mening bent dat de informatie die wij over u hebben onnauwkeurig is, kunt u ons op de hoogte stellen van eventuele wijzigingen of correcties door ons te schrijven op het bovenstaande adres of door uw gegevens bij te werken door u aan te melden op de website. 

We hebben vertrouwen in onze beveiliging. Vanwege de aard van internet kunnen we de bescherming van uw persoonlijke gegevens echter niet garanderen en kunnen wij niet aansprakelijk worden gesteld voor uitkomsten die voortvloeien uit een inbreuk op de beveiliging wanneer de website wordt gebruikt.

Beveiliging is erg belangrijk voor ons. Secure Socket Layer ("SSL") -coderingstechnologie wordt door ons gebruikt voor de bescherming van doorgestuurde informatie voor gevoelige transacties zoals betalingen. Er zijn aanvullende beveiligingsprocedures ingesteld om de vertrouwelijkheid, integriteit en beschikbaarheid van uw gebruikersinformatie te beschermen. 

Zoals vereist door de Algemene Verordening Gegevensbescherming, volgen wij strikte beveiligingsprocedures bij de opslag en openbaarmaking van informatie die u ons hebt gegeven om ongeoorloofde toegang te voorkomen. 

We hebben een vertegenwoordiger aangesteld om namens u creditcardbetalingen voor u te innen. Alle creditcardtransacties vanaf deze website worden uitgevoerd via een beveiligde link voor uw veiligheid. 

Door uw creditcardgegevens te verzenden, gaat u ermee akkoord dat onze vertegenwoordiger uw gegevens gebruikt voor de doeleinden van: 

  1. het autoriseren van uw creditcard;
  2. debitering van uw creditcardrekening voor dergelijke door u gekochte goederen en / of diensten die u gebruikt;
  3. het adviseren naar ons dat de betaling is gedaan.

We behouden ons het recht voor om een ​​internetserviceprovider aan te stellen om namens ons onze website te hosten, die zich binnen de Europese Economische Ruimte bevindt.

U dient zich ervan bewust te zijn dat landen buiten de Europese Unie mogelijk een lagere beschermingsstandaard hebben voor persoonlijke informatie dan vereist door de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Als het nodig is uw gegevens over te dragen aan een organisatie die buiten de Europese Unie is gevestigd, zullen wij ons uiterste best doen om ervoor te zorgen dat uw persoonlijke gegevens worden verwerkt in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming, zoals de implementatie van de EU-richtlijn betreffende de bescherming van persoonsgegevens en alle andere wetten die voorlopig van kracht zijn of wijzigen, door de implementatie van een overeenkomst die een adequate bescherming van uw persoonlijke gegevens garandeert.

Sitetracking

Bij het bezoeken van onze website willen we "cookies" en andere trackingtechnologieën gebruiken die informatie en gegevens automatisch registreren.

"Cookies" zijn kleine tekstbestanden opgeslagen in uw "browser" op de harde schijf van uw computer, die basisinformatie verzamelen, maar geen persoonlijk identificeerbare informatie die een website kan gebruiken om herhalingsbezoeken te herkennen. Cookies sturen informatie die is opgeslagen terug naar onze webserver wanneer u onze website bezoekt. 

Cookies stellen ons in staat om functies aan te bieden, zoals het onthouden van uw adres, zodat u het niet telkens opnieuw hoeft in te voeren wanneer u de website gebruikt. Cookies hechten niet aan uw systeem of beschadigen uw bestanden. 

Cookies kunnen op uw harde schijf worden verwijderd als u dat wenst. De meeste webbrowsers accepteren automatisch cookies. U kunt uw browser meestal zo instellen dat deze geen cookies accepteert. Als u dit doet, kunt u nog steeds rond de site bladeren en de meeste functies op de website gebruiken, maar de functies waarmee u items aan uw winkelwagentje kunt toevoegen, een nieuw account kunt instellen of een bestaand account kunt openen, zijn niet beschikbaar. U kunt ook uw browser aanpassen om u te laten weten wanneer een website probeert een cookie op uw computer te plaatsen. Hoe u uw browser aanpast om te voorkomen dat cookies worden geaccepteerd of om u hiervan op de hoogte te stellen, hangt af van het type internetbrowserprogramma dat uw computer gebruikt.

Als uw computer Microsoft Internet Explorer of Netscape Navigator gebruikt, moet u de instructies volgen via http://www.allaboutcookies.org/ (De Elite Group is niet verantwoordelijk voor de inhoud van externe websites. Deze link opent een nieuw tabblad).

Ga naar het kopje "Cookies beheren". Klik op de gewenste optie om te stoppen met het installeren van cookies of om u hiervan op de hoogte te stellen. Klik in de lijst op het programma dat uw computer gebruikt. Als dit niet in de lijst wordt weergegeven, klikt u op 'Help' in de balk boven aan deze pagina en zoek naar informatie over 'cookies'. Hierna wordt uitgelegd hoe cookies kunnen worden verwijderd en volgt u vervolgens deze instructies. 

Als we dergelijke technologie niet kunnen gebruiken, is het mogelijk dat bepaalde functionaliteit of 'gepersonaliseerde' services van deze site worden beïnvloed en dat u mogelijk geen toegang krijgt tot bepaalde webpagina's. Deze informatie identificeert u niet persoonlijk. 

 

We verzamelen en bewaren alleen de volgende informatie over uw bezoek aan de site: 

  • het internetdomein en IP-adres van waaruit u onze website bezoekt;
  • het type browsersoftware en besturingssysteem dat wordt gebruikt om toegang te krijgen tot onze website;
  • de datum en het tijdstip waarop u onze website bezoekt;
  • de pagina's die u invoert, bezoekt en verlaat; en
  • als u via een andere website naar onze website bent gelinkt, het adres van die website.

We gebruiken deze informatie om ons clickstream-patronen te identificeren, om samengevoegde gegevens te verzamelen om zo het gedrag te observeren, om onze website te verbeteren, om te vertellen over het aantal bezoekers van onze website, de soorten technologie die onze bezoekers gebruiken, om reclame te maken en om de algemene effectiviteit van dergelijke advertenties te beoordelen. 

We gebruiken deze informatie alleen om ervoor te zorgen dat onze webpagina's compatibel blijven met een aantal browsers en systemen en ervoor te zorgen dat de pagina's een breed publiek aanspreken.
Momenteel zijn onze webpagina's geoptimaliseerd voor het volgende:                     

Firefox Laatste twee versies
Chrome Laatste twee versies
Safari Laatste twee versies
Mobile Safari Laatste twee versies
Opera Laatste twee versies
IE Mobile Laatste twee versies
Internet Explorer versie 9+
Android Browser versie 2.3 +

 

Wij gebruiken geen cookies om persoonlijke informatie zoals uw naam of e-mailadres te verzamelen of op te slaan. Door deze website te gebruiken en door uw informatie in te dienen, stemt u in met het verzamelen, opslaan en gebruiken van uw persoonlijke informatie door ons zoals uiteengezet in dit beleid. Als u niet akkoord gaat, dan dient u de website te verlaten.

U kunt dit privacybeleid op uw computer opslaan voor toekomstig gebruik. Als u een kopie wenst te ontvangen van de persoonlijke gegevens die we over u hebben, stuur dan een e-mail naar info@elitegroup-uk.com.

Zodra we uw identiteit hebben kunnen verifiëren, sturen we u binnen 40 dagen een kopie van alle gegevens die we over u hebben. Alle vragen of opmerkingen over dit privacybeleid moeten per e-mail worden verzonden naar info@elitegroup-uk.com

Als u een klacht heeft over een inbreuk op dit privacybeleid, neem dan contact met ons op via info@elitegroup-uk.com. Wanneer we de klacht ontvangen, zullen we deze beoordelen en ervoor zorgen dat we ons privacybeleid en alle toepasselijke wetten naleven. We nemen binnen 40 dagen na ontvangst van uw klacht contact met u op om u te informeren over de resultaten van uw klacht.

Als we besluiten ons privacybeleid te wijzigen, zullen we die wijzigingen op deze pagina publiceren, zodat u altijd op de hoogte bent van welke informatie we verzamelen, hoe we deze gebruiken en onder welke omstandigheden we deze openbaar maken.

 

Uw rechten

U hebt de volgende rechten met betrekking tot uw persoonlijke gegevens. Als u een van uw rechten wilt uitoefenen, neemt u contact op met de functionaris voor gegevensbescherming voor meer informatie over de details die worden vermeld in deel 3 van dit privacy4beleid.

Recht op toegang

U hebt het recht om een ​​bevestiging van de club te krijgen of er persoonsgegevens over u worden verwerkt en, waar dat het geval is, op toegang tot die persoonlijke gegevens.

Recht op rectificatie

U hebt het recht om de club te verplichten om onjuiste persoonlijke gegevens over u te corrigeren. Rekening houdend met de doeleinden van de verwerking, hebt u het recht om onvolledige persoonlijke gegevens in te vullen door een aanvullende verklaring te verstrekken.

Recht om te wissen (recht om te worden vergeten)

U hebt het recht (onder bepaalde omstandigheden, maar niet alle) om de club te verplichten persoonlijke gegevens over u te wissen.

Recht op beperking van verwerking

U hebt het recht (onder bepaalde omstandigheden, maar niet alle) om de club te verplichten de verwerking van uw persoonlijke gegevens te beperken. U kunt dit bijvoorbeeld aanvragen als u de accuraatheid van uw persoonlijke gegevens betwist.

Recht op gegevensportabiliteit

U hebt het recht (onder bepaalde omstandigheden, maar niet alle) om de club te verplichten om u de persoonlijke gegevens over u te verstrekken die u aan de club hebt verstrekt in een gestructureerd bestand. U hebt ook het recht om de club te verplichten om deze gegevens naar een andere controller te verzenden.

Recht om toestemming in te trekken

Als wettelijk verwerking van gegevens is toegstaan, hebt u het recht om die toestemming in te trekken.

Recht om bezwaar te maken tegen direct marketing

Wanneer uw persoonlijke gegevens worden verwerkt voor direct marketingdoeleinden, hebt u altijd het recht om uw persoonlijke gegevens voor marketing te verwerken, waaronder profilering naar de verwachting dat deze gerelateerd is aan dergelijke direct marketing

 

Recht in verband met geautomatiseerde besluitvorming en profilering

De club voert geen geautomatiseerde besluitvorming uit op basis van persoonlijke gegevens die rechtsgevolgen produceren of op dezelfde manier van invloed zijn op u