Eventuele op het Product rustende garantie zal, onverminderd de rechten die de Klant op grond van de wet kan uitoefenen, qua termijn en voorwaarden gelijk zijn aan de garantie die de fabrikant van het Product aanbiedt. Een beroep op garantie wordt slechts op vertoon van het garantiebewijs in behandeling genomen door FC Twente. Voor meer informatie zie ook Algemene voorwaarden of neem contact met ons op.