VERKLARING MODERNE SLAVERNIJ EN MENSENHANDEL

BOEKJAAR EINDIGEND OP 31 JANUARI 2024

Inleiding

Deze verklaring vormt Castore's verklaring over slavernij en mensenhandel voor het boekjaar dat eindigt op 31 januari 2024 en is gepubliceerd in overeenstemming met de Britse Modern Slavery Act 2015. Het geeft informatie over onze activiteiten en verbintenissen om moderne slavernij in onze bedrijfsvoering en toeleveringsketens te voorkomen.

Wij, Castore, zetten ons in om onze praktijken ter bestrijding van slavernij en mensenhandel in onze activiteiten en toeleveringsketen te verbeteren. Castore steunt de invoering van de Britse Modern Slavery Act 2015, in het bijzonder de bepalingen voor meer transparantie en openbaarmaking van de acties die bedrijven ondernemen om dwangarbeid en mensenhandel in wereldwijde toeleveringsketens te identificeren en aan te pakken.

Als bedrijf hanteren we een nultolerantiebeleid ten aanzien van alle vormen van moderne slavernij en mensenhandel binnen ons bedrijf en onze toeleveringsketens en we zetten ons in om onze praktijken te verbeteren om ervoor te zorgen dat onze preventieve en corrigerende inspanningen effectief, relevant en tijdig zijn. We zijn trots op de stappen die we hebben genomen om moderne slavernij en mensenhandel te bestrijden, zoals beschreven in deze verklaring en ondersteunende documenten.

Onze activiteiten

Wij zijn fabrikant, leverancier en detailhandelaar in sportartikelen. We maken gebruik van geavanceerde techniek en unieke technische stoffen om de hoogste kwaliteit sportkleding ter wereld te maken voor atleten die het allerbeste eisen. Onze producten zijn ontworpen met een passie voor innovatie met gespecialiseerde functies om atletische prestaties in alle omstandigheden te helpen optimaliseren.

Onze visie is om Castore uit te bouwen tot een merk dat over de hele wereld gerespecteerd wordt om zijn diepgaande en niet aflatende inzet voor de ontwikkeling van sportkleding van de hoogste kwaliteit ter wereld, waarbij geen middel onbeproefd wordt gelaten in onze zoektocht naar innovatie en prestatieverbetering. Deze visie is ook van toepassing op het juiste doen en integer handelen in de manier waarop we zaken doen.

In januari 2024 hadden we 602 werknemers, voornamelijk in het Verenigd Koninkrijk.

We hadden een jaaromzet van ongeveer £196 miljoen voor het boekjaar dat eindigde op 31 januari 2024.

Onze toeleveringsketens

Castore produceert kleding in 80 fabrieken wereldwijd, gecentreerd in zeven belangrijke productielocaties. Onze producten worden vervaardigd in Tier 1 productiefaciliteiten die volledig in kaart zijn gebracht en onafhankelijk worden gecontroleerd op sociale naleving. Castore houdt ook toezicht op de kosten van levensonderhoud, het minimumloon, de toepasselijke lokale regelgeving en de lokale marktinfrastructuur.

Onderaanbesteding van de productie is nooit toegestaan, tenzij dit vooraf uitdrukkelijk is aangevraagd en door Castore is goedgekeurd na een gedetailleerd beoordelingsproces. Voor elke fabriek in onderaanneming gelden dezelfde normen en goedkeuringen als voor elke Tier 1-fabriek, evenals bezoeken van Castore-medewerkers en goedkeuring van de onderaanneming en jaarlijkse onafhankelijke audits.

Ons beleid inzake slavernij en mensenhandel

We hebben de juiste beleidsregels die ons streven ondersteunen om ervoor te zorgen dat er geen sprake is van moderne slavernij of mensenhandel in onze toeleveringsketens of in enig onderdeel van ons bedrijf. We evalueren en actualiseren al ons beleid voortdurend.

Ons anti-slavernijbeleid weerspiegelt ons streven om ethisch en integer te handelen in al onze zakelijke relaties en om effectieve systemen en controles in te voeren en af te dwingen om ervoor te zorgen dat er nergens in onze toeleveringsketens slavernij of mensenhandel plaatsvindt.

Je kunt een kopie van ons anti-slavernijbeleid hier bekijken.

Due diligence voor slavernij en mensenhandel

We begrijpen dat de volgende gebieden de grootste risico's op moderne slavernij met zich meebrengen:

locaties met een hoog risico in Centraal-Azië, waaronder Oezbekistan, Turkmenistan en de Chinese regio Xinjiang (Oeigoeren), hebben meer aandacht gekregen in verband met bezorgdheid over mogelijke dwangarbeid, kinderarbeid en mensenrechtenschendingen in de katoenindustrie. Als onderdeel van ons initiatief om risico's vast te stellen en te beperken, hebben we uitvoerig contact opgenomen met onze Chinese leveranciers en hebben we ons strikte verbod op alle vormen van dwangarbeid, inclusief gevangenisarbeid, herhaald.

Waar mogelijk werken we samen met onze leveranciers om de bronnen van katoenvezels te traceren en waar nodig vragen we om bewijsstukken om de transparantie van onze toeleveringsroutes te ondersteunen. We hebben diezelfde leveranciers adviezen gegeven om hen te informeren over hun verplichtingen om te voldoen aan de relevante overheidsvoorschriften.

We hebben ook systemen om

  • potentiële risicogebieden in onze toeleveringsketens te identificeren en te beoordelen;
  • het risico van slavernij en mensenhandel in onze toeleveringsketens te beperken;
  • potentiële risicogebieden in onze toeleveringsketens te bewaken; en
  • klokkenluiders te beschermen.

Naleving van onze waarden door leveranciers

Wij tolereren geen slavernij en mensenhandel. Om ervoor te zorgen dat iedereen in onze toeleveringsketen en contractanten onze waarden naleven, hebben we een nalevingsprogramma voor de toeleveringsketen. Dit bestaat uit:

  • alle Tier 1-leveranciers krijgen kopieën van onze huidige Gedragscode en deze vereisten maken deel uit van de jaarlijkse productieovereenkomst met de leverancier. Deze zijn ook afgestemd op de conventies van de Internationale Arbeidsorganisatie (ILOC) en de ETI Base Code; en
  • naleving van de Gedragscode in onze hele toeleveringsketen wordt gecontroleerd via ons auditprogramma, samen met ondersteuning van onze lokale medewerkers en het hoofdkantoor om ervoor te zorgen dat verbeteringen worden nageleefd.

Training

Om ervoor te zorgen dat onze medewerkers goed op de hoogte zijn van de risico's van moderne slavernij en mensenhandel in onze toeleveringsketens en ons bedrijf, bieden we hen trainingen aan.

Onze effectiviteit in het bestrijden van slavernij en mensenhandel

Deze verklaring is opgesteld op grond van artikel 54(1) van de Modern Slavery Act 2015 en is een slavernij- en mensenhandelverklaring voor het boekjaar eindigend op 31 januari 2024. Het is goedgekeurd door het bestuur.

.........................................................................................

NAAM: Phil Beahon

PosITIe: Medeoprichter

CARTER SPORTING CLUB LIMITED (HANDELEND ONDER DE NAAM CASTORE)